Retningslinier - 29. august 2017

Her debatteres alt generelt om AaB Fodbold.
Låst
Debatjuntaen
Administrator
Administrator
Indlæg: 1412
Tilmeldt: 25. jun 2006, 16:57

Retningslinier - 29. august 2017

Indlæg af Debatjuntaen »

Retningslinier for Supporterhjørnet

www.debatside.dk
Supporterhjørnet er AaB Support Club's tilbud til alle med en holdning om fodbold og andre sportsgrene omkring AaB (og hvad deraf følger). Her er alle velkomne, og inviteres til at give deres besyv med i debatten.

Ordet er naturligvis frit på Supporterhjørnet, men da det samtidig er hensigten, at debatten skal være saglig, må der nødvendigvis være nogle enkle retningslinier. Disse administreres af et hold administratorer og redaktører (admins), udpeget af AaB Support Club's IT-Udvalg.

Før du opretter dig
Før du vælger hvilket navn du vil deltage i debatten under, skal du sikre dig, at det ikke falder tæt sammen med en allerede eksisterende debattørs navn. Admins kan vælge at redigere et brugernavn, såfremt dennes alias skønnes at være provokerende, obskønt, for langt eller såfremt det falder sammen med navnet på en spiller, leder eller anden kendt person i eller omkring AaB.

Generelle retningslinier
Før du starter en ny tråd bedes du sikre dig, at emnet ikke allerede diskuteres i en anden tråd længere nede på siden. Nye tråde skal enten være informationsgivende eller debatskabende.

Vælg en sigende overskrift til dit indlæg. Overskriften skal afspejle indholdet i indlægget, for at sikre et bedre overblik, og for at forhindre identiske tråde. Overskrifter, der alene består af store bogstaver, vil ofte blive slettet.

Vi forventer et anstændigt sprogbrug og en sober tone i alle indlæg, som desuden bør overholde en rimelig grammatisk og retskrivningsmæssig standard, ikke mindst for at mindske risikoen for misforståelser og en deraf afsporet debat. Lad eventuelt dit indlæg kontrollere af stavekontrollen i et tekstprogram. Chat-sprog overholder ikke den fornødne standard, så undgå at gøre brug af det. Latterliggørelse af en anden debattørs formulerings- og staveevner vil blive slettet, og i særligt grove tilfælde kan admins vælge at spærre afsenderens konto.

Før du svarer på et indlæg skal du sikre dig, at dit svar er relevant for tråden; ligegyldige indlæg, eller indlæg som udelukkende viser, at man er enig, bringer ikke noget nyt til debatten, og risikerer derfor at møde viskelæderet. Herunder hører også spørgsmål, der kan besvares med et kig på FAQ-siden.

Direkte tilsvining eller perfide angreb på enkeltpersoner i AaB eller AaB Support Club, har intet med debat at gøre, og vil derfor ikke blive accepteret, men fjernet.

Vi tolererer naturligvis kritik - også af AaB og AaB Support Club, men da dette er et forum drevet af AaB Support Club, forventes det, at kritik af AaB og AaB Support Club fremsættes på konstruktiv vis. Det gælder naturligvis for al kritik, at den skal være konstruktiv, men hammeren falder hårdere, hvis ikke dette overholdes i forbindelse med kritik af AaB og AaB Support Club.

Fremsættelse af trusler om overgreb og lignende ubehageligheder vil blive straffet med en spærring af afsenderens brugerprofil, og i særligt grove tilfælde en politianmeldelse. Ligeledes vil injurierende indlæg blive slettet, og i gentagelsestilfælde vil afsenderens brugerprofil blive spærret.

Opfordringer til lovbrud, herunder opfordringer til berigelseskriminalitet, mildere former for hærværk og lignende, vil blive straffet med en spærring af afsenderens brugerprofil. Opfordringer til groft hærværk, voldelig adfærd og andre grovere forseelser, vil tillige kunne resultere i en politianmeldelse.

Racisme, diskrimination og andre ytringer baseret på baggrund af en persons religion, etniske oprindelse, hudfarve og lignende medfører spærring af afsenderens brugerprofil, og i grovere tilfælde en politianmeldelse.

Politiske debatter hører ikke hjemme på Supporterhjørnet, medmindre det er strengt relateret til fodbold eller AaB. Ytringer som direkte afspejler brugerens politiske ståsted og holdninger er ikke acceptable og vil blive slettet. Samtidig vil brugeren modtage en advarsel.

Reklamering for kommercielle sites og/eller produkter er ikke tilladt, og sådanne indlæg vil blive slettet.

P.g.a. tvivl om lovligheden, må man ikke "deeplinke" til klip med AaB, som er baseret på ophavsretsligt materiale. Dog må der gerne linkes til stemningsklip o.l. Der må også gerne skrives, at der kan søges på Youtube efter AaB-klip, og at klippet hedder "XXX".

Links til internetsider og brug af GIFs, avatars og billeder indeholdende pornografi, vold, hooliganisme, politiske symboler og organisationer, ulovligheder, kommercielle virksomheder og lignende er ikke acceptabelt. Det samme gælder for brugeres signaturer. Signaturer må kun indeholde kort tekst og ikke grafisk indhold som eksempelvis GIFs og billeder. Signaturer må desuden ikke indeholde andre debattørers brugernavne. Debatjuntaen kan til enhver tid slette en signatur, hvis den ikke overholder retningslinjerne. Overholder afsenderens indlæg og signatur ikke ovenstående, vil de blive slettet og i gentagelsestilfælde vil afsenderens IP-adresse blive spærret. Brugeren vil i så fald blive orienteret over privatbeskeder, eller i tilfælde i spærring af Ip, via mail.

Debatsiden er ikke til interne meddelelser eller personlige samtaler. Til dette formål bruges debatsidens privatbesked-funktion.

Har du spørgsmål, der direkte er henvendt til bestyrelsen for ASC eller som er direkte stilet til et af udvalgene under bestyrelsen, skal du skrive direkte til det enkelte udvalg eller bestyrelsen. Spørgsmål stillet i trådene på debatside.dk vil således ikke blive besvaret!

I det hele taget: Tænk før du skriver, og læs dit indlæg igennem en ekstra gang inden du poster det!

Admins
Admins kan - og vil - uden varsel slette indlæg, der ikke overholder ovennævnte retningslinier.

Det vil altid være admins skøn der afgør, om et indlæg falder indenfor eller udenfor retningslinierne. Hvis du oplever, at dine indlæg slettes, nytter det ikke at poste dem igen eller at "sladre" på debatten. Kan du ikke acceptere admins afgørelse, er det såre ærgerligt. Admins skøn kan således ikke "ankes"!

Hvis du således føler, at et indlæg krænker retningslinierne, skal du ikke begynde at kommentere på det, men i stedet bruge anmelde-funktionen på forummet. Hvis du kommenterer på det, vil du selv få en advarsel for din opførsel.

Admins arbejder som udgangspunkt ud fra følgende regelsæt:

1.gang: Advarsel
Advarsler kan gives af enkelt-admins alene, men bør om muligt diskuteres mellem flere admins.

2.gang: En uges ban
En uges ban kan kun gives efter diskussion mellem to eller flere admins.

Ved advarsler gives dette direkte gennem Debatsiden og kan derfor findes i ens privatbeskeder. Besked om karantæne tilsendes brugeren skriftligt via mail (debatadmin@aabsupportclub.dk). I mailen henvises der til hvad der har udløst karantæne.

Ved karantæne fra Debatsiden vil brugeren ved log-in se, at man er udelukket og for hvor lang en periode. Vi sender altid mail til brugeren om karantænens længde og begrundelse herfor. Vi bruger den mail brugeren brugte til at oprette sig på Debatside.dk.

De registrerede IP-adresser på brugeren kan spærres og der træffes aftale om, hvem der ophæver spærringen, når karantæneperioden er udløbet.


3.gang: Admingruppen vurderer længde på karantæne
Karantæne ved 3.gangs-overtrædelser kan kun gives efter diskussion mellem to eller flere admins.

Besked tilsendes brugeren skriftligt via mail (debatadmin@aabsupportclub.dk). I mailen henvises der via copy-paste både til afsnit i retningslinierne, og til brugerens konkrete indlæg, også til det indlæg, som udløste advarslen og til det indlæg, som udløste en uges
karantæne.

De registrerede IP-adresser på brugeren spærres og der træffes aftale om, hvem der ophæver spærringen, når karantæneperioden er udløbet - hvis da ikke der er tale om en permanent karantæne.

Øvrige forhold
Ved alle former for karantæne, forventer vi at dette respekteres. Hvis der oprettes en ny bruger og karantæne derved omgås, vil den nye bruger blive slettet, og det oprindelige brugernavn vil blive yderligere sanktioneret. Sammenfald mellem profiler kan dokumenteres ved sammenfald af benyttede IP adresser.

I særligt grove tilfælde, kan brugerens udbyder kontaktes. Eksempler på "særligt grove tilfælde":
- Entydigt racistiske indlæg
- Indlæg med grov personlig tilsvining (hvis f.eks. en dommers privatadresse og telefonnummer offentliggøres i indlæg med opfordring ala "brænd huset ned")
- Hvis en spærret bruger gentagne gange opretter nye brugere og fortsætter med indlæg som de, der tidligere har givet advarsel/karantæne

Hvis de racistiske indlæg, og/eller indlæg med grov personlig tilsvining, optræder som 1. eller 2.gangs-tilfælde, kan udbyderen også kontaktes. Dette behøver altså ikke vente til 3.gangs-tilfælde.

Generelt er iøvrigt også gældende, at advarsler, karantæner ikke bliver forældede før der er gået to år fra afsendelse af advarsel/karantæne.

Med disse få, men velmente formaninger, ønsker vi god fornøjelse med debatten på Supporterhjørnet.

Mvh
AaB Support Club
Debatadmin-teamet__________________________________________
Logging af IP-adresse
Din unikke IP adresse logges i alle indlæg der skrives til dette forum, for at forebygge misbrug af enhver slags. Du vedkender også at admins tilhørende dette forum har ret til at fjerne, rette eller lukke ethvert emne/indlæg hvornår som helst de måtte finde det nødvendigt. Som bruger giver du ret til at alle informationer som du har indtastet gemmes i en database. Disse informationer vil ikke blive videregivet til 3. part uden din viden; admins kan ikke blive holdt ansvarlige for eventuelle hackerangreb der måtte føre til afsløring af disse data.

Cookies
Dette forum bruger cookies til at gemme information på din lokale harddisk. Disse cookies indeholder ingen af de informationer som du har indtastet om dig selv, de er kun til for at sørge for at du får den nemmeste brugerflade. Din email bliver kun brugt til at sende en verificering af dine tilmeldingsdetaljer og kodeord (og til at sende et nyt kodeord, hvis du skulle glemme dit nuværende).

Disclaimer
AaB Support Club og AaB er ikke ansvarlige for udtalelser, meningstilkendegivelser eller udokumenterede rygter, som måtte fremkomme på Supporterhjørnet. Holdninger tilkendegivet i debatforummet er ikke på nogen måde bindende for og kan ikke tillægges andre end forfatterens.

Copyright
ASC har ingen mulighed for at begrænse mediernes brug af indlæg fra debatsiden, så længe brugen (herunder referencer og citater) sker i overensstemmelse med citatretten og ellers overholder god presseskik. Citatretten er en grundlæggende ret, der gør det muligt i den offentlige debat at citere fra eksempelvis debatsiden, uden at ophavsmanden til de citater der bruges skal give samtykke eller kan kræve kompensation herfor.

Brugerne af debatsiden opfordres derfor til kun at komme med ytringer, som de kan stå inde for, da enhver ytring kan blive brugt af ethvert andet medie – trykt såvel som online.
Låst