ASC-KBH: Generalforsamling 2014 - referat

Her kan du følge med i ASC Københavns aktiviteter, rise og rose ASC København samt dele sjove eller gode historier fra Amager Pub eller stadion.
Besvar
ASCKBH
ASC Kbh.
ASC Kbh.
Indlæg: 206
Tilmeldt: 10. mar 2008, 15:29

ASC-KBH: Generalforsamling 2014 - referat

Indlæg af ASCKBH » 9. dec 2013, 14:45

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i AaB Support Club København, der afholdes den 8. januar kl. 18.30 på Amager Pub, Amagerbrogade 29, 2300 København.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Godkendelse af beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt orientering om budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
9. Valg af 1 suppleant
10. Eventuelt

Eventuelle forslag til den ordinære generalforsamling skal, for at de kan behandles, være fremsendt til
bestyrelsen senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling finder sted.

Formand Gregers Petersen, bestyrelsesmedlemmer Tobias Bendsen og Eskild Nielsen samt suppleant Jens Vestenbæk er på valg.
Gregers Petersen har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen, hvorfor ASC København skal have ny formand.

Mvh
Bestyrelsen,
ASC København
Følg ASC København på Facebook: www.facebook.com/asckbh.
Vær opmærksom på, at ASC København ikke svarer på eventuelle spørgsmål her i tråden. Send i stedet en mail til asckbh@aabsupportclub.dk.

ASCKBH
ASC Kbh.
ASC Kbh.
Indlæg: 206
Tilmeldt: 10. mar 2008, 15:29

Re: ASC-KBH: Generalforsamling 2014

Indlæg af ASCKBH » 9. jan 2014, 18:58

Generalforsamling i ASC København, den 8. januar 2014, Amager Pub.

1. Valg af dirigent
Tobias Bendsen blev valgt uden modkandidater.

2. Valg af referent og stemmetællere
Sebastian Bendsen blev valgt som referent.
Hans Baggesgaard blev valgt som stemmetæller.

3. Godkendelse af beretning for det forløbne år
Formandens beretning:

2013 blev på flere måder et dejligt år for ASC København.
For det første har vi nu også Slagelse at besøge i Superligaen, for det andet havde vi gennem 2013 en række gode udebaneture.

Kampe på Sjælland
Med FC Vestsjællands præmiere i Superligaen havde vi nu et spændende, - og for de fleste af os - hidtil ukendt stadion at besøge. Selvom vejret var knaldgodt (og Cigarmanden derfor fik luftet sine gamle slidte klæder) fik vi desværre ikke tre point med hjem derfra.

Udebaneture
2013 bød på flere - og i mine øjne bedre - busture. Vi havde dels en rigtig god tur til Odense til en begivenhedsrig kamp med rutsjebaneture som rødt kort til Würtz, to udlignede føringer og en sejr til slut. Desværre snakkede folk ikke kun om resultatet på vej hjem, men resultatmæssigt var turen en af de bedre. Vi slog også vores folder forbi "Lynges afskedskamp" hjemme mod Randers - det blev en god tur, især fordi vi længe gerne har villet lave en tur til Aalborg, men først i år vurderede at opbakningen var tilstrækkelig. Vi havde, som tidligere nævnt, også en god tur til Slagelse. På vores samlede S-togs-kørsel til Farum-kampen fik vi pludselig en lidt uventet gæst, idet vores nye sportschef, Allan Gaarde, havde valgt at udvide vores aftale om en snak før kampen med deltagelse i togturen - et særdeles velkomment indfald. Efteråret bød også på en pokalkamp i Herfølge som vi også sendte en busfuld afsted til.

Alt i alt har 2013 nok været det bedste år i nyere tid for ASC København med hensyn til udebaneture. Vi er glade for at vores arrangementer har flyttet sig - ikke blot kvalitetsmæssigt - men i særdeleshed også deltagermæssigt. Vi har oplevet totalt udsolgt bus, hvor vi måtte flytte lidt rundt for at have alle med - og generelt en rigtig flot tilslutning til vores arrangementer. Tak til alle medlemmer for det - nye som gamle!

Tilholdssted
Vi startede året med generalforsamling på Red Lion i København C. Desværre kunne vi ikke blive førsteprioritet dér, så da Amager Pub valgte at invitere os indenfor - sagde vi mange tak. Vi har nu en lille sæson på bagen her i lokalerne, og er glade for at have et fast sted, hvor AaB er i centrum - tak til "Salle" for det gode værtsskab.

Nye vinde
2013 blev også året hvor vi desværre måtte sige farvel til vores allesammens Lynge som det offentlige ansigt for AaB. Vi i ASC København, og jeg personligt, har haft mange gode stunder og snakke med Lynge, der altid stod på spring for at hjælpe os. Lynge blev, som I ved, afløst af Allan Gaarde, som meget glædeligt ikke var sen til at følge op på vores gode kontakter. Allan har kørt sin egen stil og valgte som nævnt at dukke op på Hovedbanen og deltage i vores "tog-away", selvom aftalen "blot" var en god snak på Farum Stadion "som sædvanligt". Vi glæder os til et forsat godt samarbejde med Allan.

Rasmus Trenskow meldte i 2013 også ud at han ville stoppe som formand for ASC ved udløbet af denne valgperiode. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Rasmus, og vi ønsker han held og lykke.

Også jeg selv har nu, seks år efter jeg var med til at genstarte ASC København som en fugl phønix, valgt at overdrage bestyrelsespladsen til en anden. Det har ikke været en let beslutning, men da bestyrelsen gennem de sidste par år har fået friskt blod ind, som virkelig bevæger foreningen og dens arrangementer i en god retning, har jeg valgt at takke af for denne gang. Jeg regner med at deltage i en del arrangementer som menigt medlem, og glæder mig til forsat at se foreningen bevæge sig mod bedre arrangementer og flere medlemmer.


Gregers Petersen
Formand
ASC København


Beretningen blev godkendt.

4. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt orientering om budget for det kommende år
Bestyrelsen fremlagde regnskabet for 2013, der fremviste et forventet overskud på DKK 4.629,-
Samtidig orienterede bestyrelsen om budgettet for 2014, hvori der er budgetteret med at gå i nul.

Årsrapporten og budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle indkomne forslag.

6. Valg af formand (lige år)
Gregers Petersen ønskede ikke at genopstille som formand.
Tobias Bendsen ønskede at opstille til formandsposten. Tobias blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Gregers Petersen og Eskild Nielsen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen.
Rikke Sørensen og Thomas Zilen Kjær ønskede at stille op som bestyrelsesmedlemmer. De blev begge valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen består nu af formand Tobias Bendsen, Rikke Sørensen, Thomas Zilen Kjær, Hans Baggesgaard, Birgitte Jørgensen og Sebastian Bendsen.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Foretages ikke i 2014

9. Valg af 1 suppleant
Eskild Nielsen ønskede at opstille som suppleant og blev valgt uden modkandidater.

10. Eventuelt
Mikael Kirkensgaard spurgte til, hvad bestyrelsen mener fremgangen i deltagerantal skyldes.
Bestyrelsen tillagde ny Facebook-side samt omtale på aabsport.dk hovedårsagen for den deltagermæssige fremgang ved foreningens arrangementer.

Afslutningsvis ønskede den nyudvalgte bestyrelse at takke afgående formand Gregers Petersen og afgående bestyrelsesmedlem Eskild Nielsen for indsatsen i ASC København.

Generalforsamlingen i ASC-København ophævedes herefter i god ro og orden.
Følg ASC København på Facebook: www.facebook.com/asckbh.
Vær opmærksom på, at ASC København ikke svarer på eventuelle spørgsmål her i tråden. Send i stedet en mail til asckbh@aabsupportclub.dk.

Besvar