Side 1 af 1

Generalforsamling 2018 i ASC København

: 15. dec 2017, 11:22
af ASCKBH
Så er det atter blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling for AaB-fans på Djævleøen. Den afholdes d. 10 Januar 2018 kl. 18:30 på "Den Glade Gris", Lille Kannikestræde 3, 1170 København K.

Dagsorden er som flg.

1. Valg af dirigent
2. Valg og referent og stemmetællere
3. Godkendelse af beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt orientering om budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år)
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
9. Valg af suppleant
10. Eventuelt

Eventuelle foreslag til ordinære generalforsamling skal, for at de kan behandles, være fremsendt til bestyrelsen seneste 14 dage inden den ordinære generalforsamling finder sted.

Mvh. Bestyrelsen
ASC-København

Facebook event: https://www.facebook.com/events/766461226871234/